Documents in: Bahasa Indonesia Deutsch Español Français Italiano Japanese Polski Português Russian Chinese Tagalog
International Communist League
Home Spartacist, theoretical and documentary repository of the ICL, incorporating Women & Revolution Workers Vanguard, biweekly organ of the Spartacist League/U.S. Periodicals and directory of the sections of the ICL ICL Declaration of Principles in multiple languages Other literature of the ICL ICL events

·

Precz z wyrokami sądowymi przeciw komunistom!

15 maja 2016

·

Zwalczajcie ataki na imigrantów, Romów, kobiety

PiS: klerykalni spadkobiercy kontrrewolucji „Solidarności”

Platforma Spartakusowców 20, Kwiecień 2016

·

Żadnych deportacji! Precz z Unią Europejską!

Imperialistyczny zamęt napędza kryzys uchodźczy

Platforma Spartakusowców 20, Kwiecień 2016

·

Polski sąd odmawia ekstradycji do Stanów Zjednoczonych

Bronić Romana Polańskiego!

Platforma Spartakusowców 20, Kwiecień 2016

·

Brexit – tak! O jedność robotniczą ponad granicami w UE!

UE: wróg robotników i imigrantów

Platforma Spartakusowców 20, Kwiecień 2016

·

Precz z imperialistycznymi sankcjami przeciw Rosji!

O prawo do samostanowienia w Doniecku i Ługańsku!

Imperialiści zaogniają rzeź na Ukrainie wschodniej

Platforma Spartakusowców 19, Kwiecień 2015

·

Klifowcy z SWP a ukraińscy nacjonaliści

Kiedyś byli (zimnowojennymi) bojownikami

Platforma Spartakusowców 19, Kwiecień 2015

·

Precz z wojną USA przeciw ISIS!

W Syrii i Iraku kurdyjscy nacjonaliści służą imperializmowi USA

Platforma Spartakusowców 19, Kwiecień 2015

·

Sprzeciwiając się imperialistycznej napaści

Platforma Spartakusowców 19, Kwiecień 2015

·

Antymarksistowski „ekosocjalizm” Johna Bellamy Fostera i spółki

Platforma Spartakusowców 18, Kwiecień 2014

·

Z islamistami czasem, z burżuazją zawsze!

Jak egipscy klifowcy kamuflowali przewrót wojskowy

Platforma Spartakusowców 18, Kwiecień 2014

·

Trwająca miesiąc walka o układ zbiorowy

Strajk w Neupack

O nieprzekraczalne linie strajku!

Platforma Spartakusowców 18, Kwiecień 2014

·

Ukraiński pucz: na czele faszyści, poparcie imperialistów USA i UE

Krym jest rosyjski

Platforma Spartakusowców 18, Kwiecień 2014

·

Antysemicka prowokacja

w Warszawie przed 70. rocznicą powstania w gettcie warszawskim

Platforma Spartakusowców 17, Kwiecień 2013

·

Państwo burżuazyjne i media tuszują morderstwa na imigrantach

Czwarta Rzesza i jej naziści

Platforma Spartakusowców 17, Kwiecień 2013

·

Rewolucja a prawo do posiadania broni

Druga poprawka do konstytucji USA

Platforma Spartakusowców 17, Kwiecień 2013

·

Pisaliśmy w „Platformie Spartakusowców” nr 2 (jesień 1991):

Internacjonalistyczni polscy trockiści walczyli przeciw inwazji Hitlera

Z Getta Warszawy: Brońmy Związku Radzieckiego!

Platforma Spartakusowców 17, Kwiecień 2013

·

Precz z Unią Europejską kapitalistów – o robotniczą Europę!
O partię leninowsko-trockistowską!

Banki wyniszczają ludzi pracy w Grecji

Platforma Spartakusowców 16, Październik 2012

·

Koniec mitu o solidarnościowej „lewicy”

Wybory w Polsce a podróbka partii pracy

Platforma Spartakusowców 16, Październik 2012

·

Uwagi o wezwaniu do zgromadzenia konstytucyjnego

Platforma Spartakusowców 16, Październik 2012

·

Głosujcie na KKE! Żadnego głosu na Syrizę!

Platforma Spartakusowców 16, Październik 2012

·

Pamięci tow. Freda Zierenberga (1949-2012)

Platforma Spartakusowców 16, Październik 2012

·

Precz z antykomunistycznym prawem w Polsce!

Platforma Spartakusowców Dodatek, Maj 2010

·

O Socjalistyczne Stany Zjednoczone Europy!

Precz z NATO!

Platforma Spartakusowców Dodatek, Grudzień 2009

·

Gruziński pojedynek wielkich mocarstw

Demokraci i Republikanie wygrażają Rosji

Robotnicy rosyjscy i gruzińscy! Główny wróg jest we własnym kraju!
USA – precz z bazami w Europie Wschodniej, Azji Środkowej i na Bliskim Wschodzie!

Platforma Spartakusowców, Dodatek nr 25, Luty 2009

·

Bronić chińskiego zdeformowanego państwa robotniczego!

Kontrrewolucyjne zamieszki w Tybecie

Platforma Spartakusowców, Dodatek nr 24, kwiecień 2008

·

Pamięci polskiego socjalisty Ludwika Hassa, 1918-2008

Niniejsze wspomnienie ukazało się w Workers Vanguard  nr 914, 9 maja 2008.

·

Spartakusowska Grupa Polski odbudowana

O nowe Rewolucje Październikowe! Przekuć Czwartą Międzynarodówkę!

Maj 2007

·

Oświadczenie sympatyków i zwolenników MLK w Polsce w sprawie udzielenia przez
„Platformę Proletariacką” krytycznego poparcia w wyborach prezydenckich Marii Szyszkowskiej

Warszawa, 4 września 2005 r.

·

Deklaracja Zasad i Elementy Programu

Mięzynarodowej Ligi Komunistycznej (Czwarto-Międzynarodówkowej)